Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1408

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2014:06
Animal products - Annual and monthly statistics – 2014:06
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari–juni 2014

Slakten av nötkreatur ökade med 3,6 % och slakten av svin med 0,1 % under januari–juni 2014 jämfört med januari–juni 2013. Kvantiteten invägd mjölk ökade med 2,6 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 7,8 % under januari–juni 2014 jämfört med motsvarande period under år 2013. Produktionen av grädde minskade med 2,2 % och produktionen av ost med 0,9 % under samma period.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2011–2014. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)