Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–juni
Jan–June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

 

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

877

867

864

431

434

400

67

60

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 139

1 121

1 113

558

559

521

88

80

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

399

392

372

192

188

178

31

29

29

1,0 – 2,0 %

506

505

527

254

262

237

39

36

37

< 1,0 %

234

224

214

112

109

106

18

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,9

112,7

103,8

57,5

53,4

52,2

10,7

9,6

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,3

101,2

90,0

51,2

46,7

46,3

8,7

7,4

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,3

17,6

17,0

8,7

9,2

8,6

1,4

0,9

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

50,7

61,9

73,8

34,4

37,0

47,2

5,8

6,9

7,9


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.