Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

4. Slaughterings of poultry at slaughter houses


 

 

Jan–mar
Jan–Mar

Första kvartalet
  First quarter

 

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyckling Chicken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

78 182,28

76 840,26

81 825,73

19 841,34

19 778,49

21 603,64

19 841,34

19 778,49

21 603,64

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

111,82

109,67

117,40

28,32

28,23

31,00

28,32

28,23

31,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns Hens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

3 893,93

3 096,75

3855,45

441,03

971,80

906,94

441,03

971,80

906,94

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

4,56

3,62

4,51

0,52

1,14

1,06

0,52

1,14

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkon Turkeys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

574,47

466,02

451,97

116,49

120,65

105,54

116,49

120,65

105,54

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

3,71

3,01

2,92

0,75

0,78

0,68

0,75

0,78

0,68


Anm.:  Kasserade kycklingar ingår ej från år 2005, dessutom har vissa ändringar gjorts i underlaget.  Note:  Condemned poultry carcasses are not included from year 2005. Furthermore, the source material has been revised. 

Källa:  Livsmedelsverket.  Source:  National Food Administration.