Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

6. Slaughterings of cattle, pigs and sheep within the EU (1 000 metric tons)


 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

270,5

259,6

247,7

1 108,3

1 109,6

1 130,6

2,4

2,1

2,3

Danmark Denmark

102,2

96,9

97,4

1 718,4

1 603,7

1 589,4

1,5

1,7

1,6

Tyskland Germany

1 150,0

1 128,0

1 095,0

5 598,0

5 459,0

5 474,0

22,0

22,0

20,0

Grekland Greece

49,8

48,8

43,6

115,1

114,7

108,6

71,2

69,2

60,9

Spanien Spain

377,8

362,5

357,0

3 469,4

3 466,3

3 431,2

130,6

122,0

118,3

Frankrike France

1 527,1

1 447,4

1 375,2

1 998,3

1 957,4

1 938,8

85,3

83,0

80,0

Irland Ireland

545,7

494,7

516,9

233,7

241,5

239,3

48,1

53,7

57,5

Italien Italy

997,5

978,1

838,8

1 570,2

1 620,7

1 625,5

32,5

31,0

35,3

Luxemburg Luxembourg

8,8

8,4

7,9

9,5

10,4

10,9

0,0

0,0

0,0

Nederländerna Netherlands

343,9

336,8

337,9

1 347,2

1 331,7

1 307,0

12,9

13,1

12,1

Österrike Austria

220,7

221,1

227,2

543,8

529,8

528,2

7,5

7,6

7,7

Portugal Portugal

82,8

78,5

70,9

383,7

362,4

345,9

10,1

9,7

10,0

Finland Finland

82,4

80,2

80,2

201,8

192,8

194,5

0,9

0,9

0,9

Sverige Sweden

137,9

125,3

125,9

256,1

233,0

234,1

5,1

5,0

4,9

Storbritannien United Kingdom

935,1

882,1

847,1

805,7

824,7

832,9

289,2

275,8

290,1

Cypern Cyprus

3,9

4,5

4,3

55,2

51,7

48,7

2,6

3,1

3,0

Tjeckien Czech Republic

71,8

65,4

64,5

262,9

239,8

234,3

0,2

0,2

0,2

Estland Estonia

7,5

7,2

7,5

31,0

..

34,6

0,1

0,1

0,1

Ungern Hungary

25,6

24,3

22,2

387,3

346,0

336,7

0,2

0,2

0,3

Litauen Lithuania

40,9

39,8

36,5

58,9

58,9

67,0

0,1

0,1

0,1

Lettland Latvia

16,4

15,7

15,0

23,5

24,0

26,2

0,2

0,3

0,3

Malta Malta

1,1

1,1

1,1

7,3

5,7

5,9

0,1

0,1

0,1

Polen Poland

379,6

371,0

338,7

1 810,8

1 695,2

1 684,3

0,6

0,7

0,6

Slovenien Slovenia

35,3

32,7

31,8

23,0

21,0

19,0

0,1

0,1

0,1

Slovakien Slovakia

11,3

9,8

9,5

56,9

54,2

52,4

0,6

0,6

0,5

Bulgarien Bulgaria

4,1

4,8

5,1

48,2

48,8

52,1

0,8

..

..

Rumänien Rumania

23,7

22,9

23,5

263,3

282,1

308,5

4,1

2,2

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-27

7 453,4

7 147,6

6 828,4

22 387,3

21 885,1

21 860,6

729,0

704,5

710,1


Källa:  Eurostat.  Source: Eurostat.