Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1409

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–juli
Jan–July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

877

867

864

494

494

466

63

60

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 139

1 121

1 113

643

641

610

85

82

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

399

392

372

223

217

210

31

30

30

1,0 – 2,0 %

506

505

527

291

298

277

37

36

37

< 1,0 %

234

224

214

129

125

124

17

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,9

112,7

103,8

66,0

61,2

60,7

8,5

7,8

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,3

101,2

90,0

59,5

53,7

53,4

8,3

7,0

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,3

17,6

17,0

10,3

10,4

10,0

1,6

1,2

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

50,7

61,9

73,8

40,5

44,9

55,4

6,1

7,9

8,2


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.