Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2013

JO 48 SM 1413

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Slakt av ekologiskt uppfödda kycklingar, ton

5. Slaughter of organically reared chickens, tonnes

 

 

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

 

 

Antal (heads)

179 050

185 020

176 030

170 035

144 022

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

394

407

387

374

317

0,4 %

0,4 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %


Källa: Kontrollorganen för ekologisk produktion och Jordbruksverkets bearbetningar

Source: Information from the control bodies accredited for certifying organic production processed by the Swedish Board of Agriculture.