Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1503

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

2 861

2 870

2 932

244

252

252

Fetthalt (%)  Fat content

4,22

4,26

4,25

4,25

4,26

4,26

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,42

3,42

3,42

3,42

3,42

3,43


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.