Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1504

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2015:02
Animal products - Annual and monthly statistics – 2015:02
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

211 000 svin slaktade under februari 2015

Kvantiteten invägd mjölk i februari 2015 var 232 000 ton; något mindre än ett år tidigare och 7,9 % mindre än föregående månad. Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2012–2014 samt februari 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk var densamma som i februari 2014, 64 000 ton. Produktionen av smör sjönk påtagligt jämfört med januari och minskade med 29 % till 1 000 ton.

Slakten av nötkreatur var marginellt högre än i februari 2014, sammanlagt slaktades cirka 32 800 vuxna nöt och 1 840 kalvar. Även slakten av svin var något högre än för samma månad 2014, 210 830 djur slaktades och deras slaktvikt uppgick till 19 750 ton. Figur B och Figur C visar utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

Ägginvägningsstatistiken är tillgänglig för januari 2015. 8 300 ton levererades av Svenska Äggs medlemsföretag. Då deras marknadsandel uppskattas till cirka 82 % borde den totala äggproduktionen ha uppgått till cirka 10 100 ton. Någon statistik över slakt av fjäderfä under 2015 finns hittills inte tillgänglig.

 

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)