Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1506

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

6. Slaughterings of cattle, pigs and sheep within the EU (1 000 metric tons)

 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

270,5

259,6

247,7

1 108,3

1 109,6

1 130,6

2,4

2,1

2,3

Bulgarien Bulgaria

4,1

4,8

5,1

48,2

48,8

52,1

0,8

..

..

Cypern Cyprus

3,9

4,5

4,3

55,2

51,7

48,7

2,6

3,1

3,0

Danmark Denmark

102,2

96,9

97,4

1 718,4

1 603,7

1 589,4

1,5

1,7

1,6

Estland Estonia

7,5

7,2

7,5

31,0

..

34,6

0,1

0,1

0,1

Finland Finland

82,4

80,2

80,2

201,8

192,8

194,5

0,9

0,9

0,9

Frankrike France

1 527,1

1 447,4

1 375,2

1 998,3

1 957,4

1 938,8

85,3

83,0

80,0

Grekland Greece

49,8

48,8

43,6

115,1

114,7

108,6

71,2

69,2

60,9

Irland Ireland

545,7

494,7

516,9

233,7

241,5

239,3

48,1

53,7

57,5

Italien Italy

997,5

978,1

838,8

1 570,2

1 620,7

1 625,5

32,5

31,0

35,3

Lettland Latvia

16,4

15,7

15,0

23,5

24,0

26,2

0,2

0,3

0,3

Litauen Lithuania

40,9

39,8

36,5

58,9

58,9

67,0

0,1

0,1

0,1

Luxemburg Luxembourg

8,8

8,4

7,9

9,5

10,4

10,9

0

0

0

Malta Malta

1,1

1,1

1,1

7,3

5,7

5,9

0,1

0,1

0,1

Nederländerna Netherlands

343,9

336,8

337,9

1 347,2

1 331,7

1 307,0

12,9

13,1

12,1

Polen Poland

379,6

371,0

338,7

1 810,8

1 695,2

1 684,3

0,6

0,7

0,6

Portugal Portugal

82,8

78,5

70,9

383,7

362,4

345,9

10,1

9,7

10,0

Rumänien Rumania

23,7

22,9

23,5

263,3

282,1

308,5

4,1

2,2

3,2

Slovakien Slovakia

11,3

9,8

9,5

56,9

54,2

52,4

0,6

0,6

0,5

Slovenien Slovenia

35,3

32,7

31,8

23,0

21,0

19,0

0,1

0,1

0,1

Spanien Spain

377,8

362,5

357,0

3 469,4

3 466,3

3 431,2

130,6

122,0

118,3

Storbritannien United Kingdom

935,1

882,1

847,1

805,7

824,7

832,9

289,2

275,8

290,1

Sverige Sweden

137,9

125,3

125,9

256,1

233,0

234,1

5,1

5,0

4,9

Tjeckien Czech Republic

71,8

65,4

64,5

262,9

239,8

234,3

0,2

0,2

0,2

Tyskland Germany

1 150,0

1 128,0

1 095,0

5 598,0

5 459,0

5 474,0

22,0

22,0

20,0

Ungern Hungary

25,6

24,3

22,2

387,3

346,0

336,7

0,2

0,2

0,3

Österrike Austria

220,7

221,1

227,2

543,8

529,8

528,2

7,5

7,6

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-27

7 453,4

7 147,6

6 828,4

22 387,3

21 885,1

21 860,6

729,0

704,5

710,1


Källa:  Eurostat.  Source: Eurostat.