Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1507

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-apr

Jan-Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

866

866

810

300

272

270

75

67

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 123

1 112

1 057

383

353

350

96

88

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

391

374

364

127

120

119

32

30

30

1,0 – 2,0 %

505

527

482

181

161

161

46

40

40

< 1,0 %

227

214

210

75

72

70

18

18

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

112,6

103,8

105,2

35,1

34,5

36,4

8,3

9,0

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

101,3

90,0

87,7

31,4

31,0

29,8

7,5

7,9

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,8

17,0

16,9

7,0

5,9

5,4

2,2

1,5

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

61,9

73,7

89,2

23,6

31,2

29,2

6,3

7,8

8,2


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.