Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1507

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

4. Slaughterings of poultry at slaughter houses

 

 

Jan-maj

Jan-Maj

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyckling Chicken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

76 840,26

81 825,73

87 921,70

33155,62

35587,45

38354,13

6688,57

6991,91

7679,46

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

109,67

117,40

126,15

47,57

51,06

55,03

9,60

10,03

11,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns Hens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

3 096,75

3 855,45

3 558,33

1685,82

1626,55

1224,02

357,01

359,80

185,10

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

3,62

4,51

4,16

1,97

1,90

1,43

0,42

0,42

0,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkon Turkeys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

466,02

451,97

420,28

205,51

168,83

173,44

42,43

31,65

35,88

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

3,01

2,92

3,35

1,33

1,34

1,44

0,27

0,26

0,29


Anm.:  Från och med 2015 ingår ej kasserade höns och kalkoner. 
Note:  Condemned hen and turkey carcasses are not included from year 2015.

Anm: Kategorin Kalkon är summan av olika klasser av kalkon med olika slaktvikter. Förhållandet mellan antalet slaktade djur och kvantiteten kan därför variera från år till år.
Note: Turkeys consist of multiple kinds of turkeys, with different carcass weights. Therefore the relation between the number of heads and the quantity may vary between years.

Anm: Före 2015 rapporterades slakten av fjäderfä per kvartal och följaktligen finns inga månadsuppgifter för 2014 och längre bakåt i tiden. De redovisade värdena är i dessa fall tredjedelar av kvartalsvärdena.
Note: Before 2015 the reports on the slaughter of poultry were conducted per quarter of a year. Therefore, there are no monthly data for the year 2014 and earlier periods. The values shown are thirds of the quarterly data in these cases.

Källa:  Livsmedelsverket.  Source:  National Food Administration.