Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1603

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2016:01
Animal products - Annual and monthly statistics – 2016:01
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Mindre slakt i januari 2016 än i januari 2015

Kvantiteten invägd mjölk i januari 2016 var 245 700 ton; 6 600 ton mindre än i januari ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till januari 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i januari 70 700 ton, vilket är 800 ton mer än januari 2015. I januari 2016 har det producerats 10 200 ton grädde, det är 1 200 ton mer än i januari 2015.

Totalt slaktades knappt 29 400 vuxna nötdjur och knappt 1 400 kalvar i januari 2016. Den totala vikten av storboskap uppgick till drygt 9 600 ton, vilket är mindre än samma månad de tre senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Även slakten av svin är mindre i januari 2016 än samma månad de tre senaste åren. I januari slaktades det drygt 204 400 svin, vilket innebar en vikt på 19 100 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i januari var 250 ton, det är en minskning med 70 ton jämfört med januari 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Totalt slaktades det knappt 11 200 ton fjäderfä i januari 2016, vilket är lite mindre än i januari 2015. Fjäderfä inkluderar kyckling, höns och kalkon, där kyckling svarar för 95 % av vikten. Figur E visar månadsvis utveckling i slakten av fjäderfä för 2015 och 2016.

Data om mängden ägg som Svenska Äggs medlemsföretag levererat i januari 2016 är inte tillgängliga vid denna publicering, vilket innebär att tabell 5 inte är uppdaterad. Data läggs ut i databasen när den blir tillgänglig.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tons)

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tons)