Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1603

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Slakt av större husdjur vid slakteri

3b. Slaughterings of livestock at slaughter houses

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

Slaktsvin Fattening pigs

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

2 471,30

2 479,96

2 479,54

213,54

200,83

198,20

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

223,38

224,91

222,43

20,15

18,65

18,22

 

 

 

 

 

 

 

Suggor Sows

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

49,28

50,24

49,73

4,71

4,05

4,10

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

8,57

8,77

8,75

0,84

0,72

0,73

 

 

 

 

 

 

 

Galtar Boars

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

1,28

1,20

1,26

0,10

0,13

0,08

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

0,21

0,19

0,19

0,02

0,02

0,01

 

 

 

 

 

 

 

Unggris Young pigs

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

6,96

7,40

8,72

0,34

0,45

0,36

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

0,24

0,25

0,26

0,01

0,01

0,01

 

 

 

 

 

 

 

Unggalt Young boars

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

21,89

23,46

20,99

1,94

1,96

1,64

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

1,92

2,06

1,83

0,18

0,18

0,14

 

 

 

 

 

 

 

S:a Svin Total Pigs

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

2 550,71

2 562,37

2 560,45

220,65

207,42

204,42

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

234,10

236,20

233,50

21,19

19,58

19,13

 

 

 

 

 

 

 

Häst Horses

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

3,79

3,39

3,05

0,36

0,30

0,23

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

1,07

0,96

0,87

0,10

0,09

0,06

 

 

 

 

 

 

 

Tackor och baggar Sheep

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

34,68

34,92

33,38

2,89

2,61

1,70

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

0,96

0,98

0,95

0,08

0,07

0,05

 

 

 

 

 

 

 

Lamm Lambs

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

217,86

222,82

222,64

14,18

13,16

10,25

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

3,94

4,11

4,17

0,26

0,25

0,20

 

 

 

 

 

 

 

S:a Får och lamm Total Sheep

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

252,53

257,74

256,01

17,07

15,77

11,95

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

4,89

5,09

5,12

0,35

0,32

0,25


Anm:  I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. 
Note:  The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.

Anm: Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften eller kasseras.
Note: Values refer to the slaughter of animals for human consumption and does not include animals that are slaughtered for other purposes or discarded.

Källa:  Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas). 
Source:  Regina-slaughter (Slaughter Database of Swedish Board of Agriculture).