Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1605

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2016:03
Animal products - Annual and monthly statistics – 2016:03
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Mindre slakt i mars 2016 än i mars 2015

Kvantiteten invägd mjölk i mars 2016 var 257 300 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till mars 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i mars 70 300 ton, vilket är 300 ton mer än mars 2015. Under januari till mars 2016 har det producerats 29 500 ton grädde. Det är 1 800 ton mer än samma period 2015.

Totalt slaktades knappt 31 600 vuxna nötdjur och knappt 1 500 kalvar i mars 2016. Den totala vikten av nötkreatur uppgick till knappt 10 500 ton, vilket är mindre än samma månad de två senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Även slakten av svin är mindre i mars 2016 än samma månad de två senaste åren. I mars slaktades det drygt 216 200 svin, med en total vikt på 20 100 ton. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i mars var 380 ton, det är 40 ton mindre än i mars 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Totalt slaktades det knappt 12 200 ton fjäderfä i mars 2016, vilket är lite mindre än i mars 2015. Fjäderfä inkluderar kyckling, höns och kalkon, där kyckling svarar för 97 % av vikten. Figur E visar kvartalsvis utveckling av slakten av fjäderfä sedan 2013.

I mars 2016 har det leveratas 10 000 ton ägg av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 5 % jämfört med mars 2015. Deras marknadsandel har ökat från ca 80 % år 2013 till ca 83 % år 2015. Figur F visar månadsvis invägning av ägg sedan 2013.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

 

Figur F. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure F. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)