Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1606

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2016:04
Animal products - Annual and monthly statistics – 2016:04
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Mindre slakt av nöt men större av svin i april 2016 jämfört med april 2015

Kvantiteten invägd mjölk i april 2016 var 249 700 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till april 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i april 68 300 ton, vilket är lika mycket som i april 2015. Under januari till april 2016 har det producerats 38 600 ton grädde. Det är 1 900 ton mer än samma period 2015.

Totalt slaktades drygt 31 000 vuxna nötdjur och knappt 1 400 kalvar i april 2016. Den totala vikten av nötkreatur uppgick till cirka 10 300 ton, vilket är mindre än samma månad de tre senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Slakten av svin var däremot större i april 2016 än samma månad de två senaste åren. I april slaktades det knappt 217 300 svin, med en total vikt på 20 200 ton. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i april var 230 ton, det är 30 ton mindre än i april 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Totalt slaktades det drygt 12 800 ton fjäderfä i april 2016, vilket är 900 ton mer än i april 2015. Fjäderfä inkluderar kyckling, höns och kalkon, där kyckling svarar för 95 % av vikten. Figur E visar månadsvis slakt av fjäderfä sedan januari 2015.

I april 2016 har 10 300 ton ägg levererats av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 21 % jämfört med april 2015. Deras marknadsandel var ca 83 % år 2015. Figur F visar månadsvis invägning av ägg sedan 2013.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

 

Figur F. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure F. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)