Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1606

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg

5. Eggs delivered to wholesalers

 

 

Jan–apr

Jan–Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

103,4

99,8

105,8

33,4

34,6

39,3

8,2

8,5

10,3


Anm.:  År 2015 uppskattas det att 17 % av saluförd kvantitet inte passerade Svenska Äggs medlemspackerier.  Motsvarande andel 2013 och  2014 var 20-21 % respektive 18 %.

Note:  For 2015 it is estimated  that 17 % of quantity sold did not go through the Swedish Egg & Poultry Association. In 2013 and 2014 the corresponding quantities were 20-21 % and 18 % respectively.

Källa:  Svenska Ägg.  Source:  Swedish Egg & Poultry Association.