Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1608

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2016:06
Animal products - Annual and monthly statistics – 2016:06
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Oförändrad konsumtionsmjölksproduktion trots  mindre mängd invägd mjölk

Kvantiteten invägd mjölk i juni 2016 var 239 100 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till juni 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i juni 64 000 ton, vilket är oförändrat jämfört med juni 2015. Under januari till juni 2016 har det producerats 57 100 ton grädde. Det är 1 400 ton mer än samma period 2015.

Totalt slaktades knappt 30 700 vuxna nötdjur och drygt 1 300 kalvar i juni 2016. Den totala vikten av nötkreatur uppgick till cirka 10 200 ton, vilket är något mindre än samma månad det föregående året. Samtidigt var förhållandet det omvända för maj månad, vilket gör att vi till synes fick en tillfällig slakttopp i maj. Slakten av nötkreatur visas i Figur B.

I juni slaktades det drygt 202 400 svin, med en total vikt på  knappa 18 500 ton. Det är mindre än föregående år, men jämfört med år 2014 är antalet något större samtidigt som vikten är något lägre. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i juni var knappt 400 ton, något mer än i juni 2014 och 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Slaktstatistik för fjäderfä för juni månad är vid publiceringsdatumet ännu inte
tillgänglig. Den senaste ägginvägningsstatistiken är ifrån april. Så fort nyare statistik blir tillgänglig kommer den att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Uppgifter om fett- och proteinhalter hos invägd mjölk i andra EU-länder 2014 har nu tillgängliggjorts av Eurostat och därför har tabell 7 uppdaterats med dessa uppgifter.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)