Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1609

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-jul

Jan-Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

864

810

815

466

469

472

62

63

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 113

1 057

1 061

610

613

613

84

84

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

372

364

353

210

210

211

30

29

29

1,0 – 2,0 %

527

482

495

277

280

281

37

38

38

< 1,0 %

214

211

213

124

122

121

16

17

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,8

105,2

112,4

60,7

64,5

66,1

8,1

8,8

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

90,0

87,7

90,2

53,4

52,8

51,2

7,2

7,2

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,0

16,9

16,4

10,0

9,4

10,5

1,3

1,6

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

73,8

89,2

84,0

55,4

55,1

50,9

8,2

9,0

6,4


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.