Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1610

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-aug

Jan-Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

864

810

815

534

535

538

68

66

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 113

1 057

1 061

700

699

700

90

86

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

372

364

353

241

238

239

31

27

28

1,0 – 2,0 %

527

482

495

318

321

322

41

41

41

< 1,0 %

214

211

213

141

140

139

18

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,8

105,2

112,4

68,9

73,5

75,4

8,2

9,1

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

90,0

87,7

90,2

60,4

60,5

58,5

7,0

7,7

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,0

16,9

16,4

11,0

10,8

11,9

1,0

1,4

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

73,8

89,2

84,0

61,8

62,5

56,5

6,4

7,4

5,6


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.