Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1610

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg, Svenska äggs medlemspackerier

5. Eggs delivered to wholesalers, members of the Swedish Egg & Poultry Association

 

 

Jan-aug

Jan-Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

103,4

99,8

105,8

66,1

69,9

..

8,0

8,8

..

Svenska Ägg uppskattar sin marknadsandel till 88 % år 2016. Ovanstående värden motsvarar därför inte hela ägg-
marknadens storlek.

The Swedish Egg & Polutry Association estimate their market share to be 88 % in 2016. Accordingly, the above values do not correspond to the egg market in its entirety.


Anm.:  År 2015 uppskattade Svenska Ägg sin marknadsandel till 83 %. Motsvarande andel var 82 % år 2014 och 79-80 % år 2013.

Note:  For 2015 the Swedish Egg & Poultry Association estimated  their market share to 83 %.  In 2014 and 2013 the
corresponding shares were 82 % and 79-80 % respectively.

Källa:  Svenska Ägg.  Source:  Swedish Egg & Poultry Association.