Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1611

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-sep

Jan-Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

864

810

815

602

602

591

69

67

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 113

1 057

1 061

790

786

775

90

87

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

372

364

353

272

265

273

31

27

31

1,0 – 2,0 %

527

482

495

359

364

354

41

42

39

< 1,0 %

214

211

213

159

158

148

18

18

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,8

105,2

112,4

77,3

82,7

83,4

8,4

9,1

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

90,0

87,7

90,2

67,2

67,7

65,2

6,8

7,2

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,0

16,9

16,4

12,4

12,1

13,2

1,4

1,3

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

73,8

89,2

84,0

68,7

68,4

61,4

6,9

6,0

4,8


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.