Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1612

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-okt

Jan-Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

864

810

815

674

673

660

72

70

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 113

1 057

1 061

883

877

865

93

91

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

372

364

353

303

293

301

32

28

28

1,0 – 2,0 %

527

482

495

402

408

397

43

44

43

< 1,0 %

214

211

213

178

176

166

18

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,8

105,2

112,4

86,2

92,2

93,1

8,9

9,5

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

90,0

87,7

90,2

74,3

75,4

72,5

7,0

7,7

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,0

16,9

16,4

14,1

13,4

14,2

1,7

1,3

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

73,8

89,2

84,0

74,3

73,2

65,7

5,6

4,8

4,3


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.