Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1704

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-feb

Jan-Feb

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

810

815

785

134

136

131

64

65

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 057

1 061

1 027

173

175

170

83

84

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

364

353

365

59

60

60

28

29

29

1,0 – 2,0 %

482

495

468

80

81

78

38

39

38

< 1,0 %

211

213

195

35

34

32

17

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

105,2

112,4

112,7

17,9

18,4

18,6

8,8

9,2

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

87,7

90,2

87,2

14,7

14,6

14,4

7,0

6,6

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

16,9

16,4

16,5

2,4

2,5

2,7

1,0

1,2

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

89,2

84,0

75,9

12,9

14,7

12,9

6,3

7,5

6,1


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.