Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1709

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2017:07
Animal products – Annual and monthly statistics 2017:07
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Mjölkinvägningen den lägsta på minst 20 år för samtliga månader hittills under 2017

Kvantiteten invägd mjölk i juli 2017 var 237 500 ton, knappt 1 % mindre än i samma månad året innan. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad sedan år 2014. Invägningen är månad för månad den lägsta inte bara i figuren utan även under de senaste 20 åren. Detaljerade data finns i Jordbruksverkets statistikdatabas. Produktionen av konsumtionsmjölk var i juli 59 000 ton. Produktionen av grädde var 8 100 ton, av ost 7 800 ton och av smör 1 700 ton.

I juli 2017 slaktades cirka 28 400 nötkreatur, varav knappt 800 var kalvar. Den totala vikten för slaktade nöt var knappt 9 500 ton, vilket är 1 % mer än i juli 2016 men cirka 6 % mindre än i juli 2015. Slakten i juli var mindre för kategorierna kalvar, kor och ungkor än i motsvarande månad 2016, men för övriga kategorier var den oförändrad eller större. Figur B visar utvecklingen i slakt av nöt sedan januari 2014.

Denna månad har även de kraftiga månatliga variationerna i slakten av svin avtagit. Knappt 214 700 svin slaktades i juli och deras sammanlagda slaktvikt var drygt 19 900 ton. Jämfört med i juli 2016 hade slakten av suggor och unggrisar minskat, medan de slaktade galtarna och slaktsvinen var fler. Utvecklingen i slakten av svin illustreras i Figur C. Slakten av får och lamm var 10 % högre i juli 2017 än i samma månad föregående år. Drygt 17 000 djur slaktades och slaktvikten var 350 ton. Figur D, visar utvecklingen i slakt av får och lamm sedan januari 2014.

Mängden slaktade fjäderfä var i juli 2017 knappt 12 500 ton, drygt 3 % mindre än i samma månad 2016. Slakten av kalkon var 3 % lägre än i juli 2016, men slakten av höns var nästan 16 %  högre. Drygt 95 % av den slaktade mängden fjäderfä utgörs dock av kyckling och kycklingslakten var 4 % lägre än i juli 2016. Fjäderfäslaktens utveckling visas i Figur E.

Data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag för juli månad är inte tillgänglig ännu. Den kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas så fort den blir tillgänglig.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)