Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1709

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-jul

Jan-Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

810

815

785

469

460

445

63

60

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 057

1 061

1 027

613

601

586

84

80

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

364

353

365

210

211

210

29

29

29

1,0 – 2,0 %

482

495

468

280

275

266

38

36

36

< 1,0 %

211

213

195

122

115

110

17

15

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

105,2

112,4

112,7

64,5

65,2

62,2

8,8

8,2

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

87,7

90,2

87,2

52,8

51,1

52,5

7,2

6,8

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

16,9

16,4

16,5

9,4

10,5

11,0

1,6

1,8

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

89,2

84,0

75,9

55,1

50,9

48,8

9,0

6,4

7,4


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.