alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1711

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

6. Slaughterings of cattle, pigs and sheep within the EU (1 000 metric tonnes)

 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

257,7

267,9

278,4

1 118,3

1 124,3

1 060,5

2,4

2,5

2,8

Bulgarien Bulgaria

4,8

5,3

6,7

53,7

60,7

65,7

..

..

..

Cypern Cyprus

4,6

5,0

7,7

42,6

43,4

43,9

3,1

3,4

3,0

Danmark Denmark

125,6

120,6

129,4

1 593,9

1 598,7

1 566,6

1,7

1,8

1,6

Estland Estonia

..

9,6

9,4

40,6

42,4

42,8

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland Finland

82,3

85,8

86,4

186,1

191,9

190,1

1,0

1,2

1,3

Frankrike France

1 420,4

1 451,0

1 461,7

1 943,6

1 967,6

1 987,8

80,5

80,7

82,9

Grekland Greece

46,0

41,9

40,2

96,2

90,0

93,5

58,4

54,9

53,6

Irland Ireland

581,8

564,1

588,4

254,1

276,4

282,7

57,6

58,4

61,0

Italien Italy

709,4

788,3

809,7

1 327,8

1 485,8

1 544,1

25,3

33,6

31,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroatien Croatia

44,4

42,3

44,4

68,7

73,0

79,9

0,8

1,0

1,1

Lettland Latvia

17,0

17,4

17,7

28,2

29,3

31,2

0,2

0,3

0,4

Litauen Lithuania

39,3

44,1

42,3

66,7

66,2

60,4

0,1

0,1

0,2

Luxemburg Luxembourg

8,5

9,1

9,4

11,9

12,3

13,8

0,0

0,0

0,1

Malta Malta

1,1

1,0

1,2

6,2

5,6

4,9

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederländerna Netherlands

376,2

382,5

416,0

1 370,9

1 456,2

1 452,8

12,7

13,0

12,5

Polen Poland

412,7

471,0

501,5

1 838,5

1 906,1

1 963,0

0,6

0,6

0,5

Portugal Portugal

79,8

88,6

91,1

360,0

377,5

375,4

10,2

10,5

10,1

Rumänien Romania

29,2

44,5

57,5

324,9

330,5

337,0

4,8

9,2

8,4

Slovakien Slovakia

8,8

8,4

8,5

33,8

45,2

48,3

0,6

0,5

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenien Slovenia

31,6

33,6

35,7

20,2

20,2

22,7

0,1

0,1

0,1

Spanien Spain

578,6

626,1

637,8

3 620,2

3 854,7

4 058,9

114,2

115,9

116,5

Storbritannien United Kingdom

877,6

883,2

911,7

862,1

898,3

919,2

298,2

300,3

289,6

Sverige Sweden

131,6

133,1

131,3

236,2

233,5

233,8

5,1

5,1

5,0

Tjeckien Czech Republic

65,5

68,3

71,9

236,0

227,7

220,3

0,2

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland Germany

1 128,0

1 124,0

1 133,0

5 507,0

5 562,0

5 568,0

19,0

21,0

22,0

Ungern Hungary

23,1

26,4

28,1

368,6

409,3

431,8

0,3

0,4

0,6

Österrike Austria

221,6

228,8

227,4

525,6

527,8

511,5

7,2

7,0

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-28

..

7 582,7

7 784,9

22 142,5

22 916,6

23 210,7

..

..

..


Källa: Eurostat. Source: Eurostat.