Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1712

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

4. Slaughterings of poultry at slaughter houses                 

 

 

Jan–Okt

Jan–Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyckling Chicken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

87 921,70

94 111,23

99 293,00

78 696,70

81 898,41

84 566,45

8 099,37

8 016,35

8 408,28

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

126,54

136,86

148,49

114,44

119,10

126,47

11,78

11,99

12,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns Hens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

3 558,33

3 448,79

3 108,11

2 786,54

2 574,99

2 988,36

351,74

216,22

210,20

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

4,16

4,04

3,64

3,26

3,01

3,50

0,41

0,25

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkon Turkeys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

421,22

465,85

517,62

367,61

417,12

417,16

44,72

53,72

42,57

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

3,35

3,79

4,22

3,07

3,38

3,55

0,36

0,40

0,36


Anm.: Från och med 2015 ingår ej kasserade höns och kalkoner.
Note: Condemned hen and turkey carcasses are not included from year 2015.

Anm.: Kategorin Kalkon är summan av olika klasser av kalkon med olika slaktvikter. Förhållandet mellan antalet slaktade djur och kvantiteten kan därför variera från år till år.

Note: Turkeys consist of multiple kinds of turkeys, with different carcass weights. Therefore the relation between the number of heads and the quantity may vary between years.

Anm.: Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra
syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: Values refer to the slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

Källa: Livsmedelsverket. Source: National Food Administration.