Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1712

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg, Svenska äggs medlemspackerier

5. Eggs delivered to wholesalers, members of the Swedish Egg & Poultry Association

 

 

Jan–Okt

Jan–Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

 

2014

2015

2016

2017

2015

2015

2016

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

99,8

105,8

120,7

87,4

100,5

88,2

8,9

9,9

..


Anm.: År 2016 uppskattade Svenska Ägg sin marknadsandel till 86,5 %. Motsvarande andel var 83 % år 2015 och 82 % år 2014.

Note: For 2016 the Swedish Egg & Poultry Association estimated their market share to 86.5 %. In 2015 and 2014 the
corresponding shares were 83 % and 82 % respectively.

Källa: Svenska Ägg. Source: Swedish Egg & Poultry Association.