Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

 

 

År

Jan - Dec

Dec

Dec

Dec

Year

Jan - Dec

Dec

Dec

Dec

 

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

2 931

2 933

2 862

2 933

2 862

2 817

244

235

235

Fetthalt (%)

Fat content

4,25

4,25

4,24

4,25

4,24

4,21

4,26

4,30

4,27

Proteinhalt (%)

Protein content

3,42

3,42

3,45

3,42

3,45

3,47

3,43

3,53

3,51


Källa: LRF Mjölk.
Source: LRF Dairy Sweden.