Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan - Dec

Dec

Dec

Dec

Year

Jan - Dec

Dec

Dec

Dec

 

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

810

815

785

815

785

773

71

65

66

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

247

246

242

246

242

241

21

18

18

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 057

1 061

1 027

1 061

1 027

1 013

92

83

84

 

 

Därav

Of which

 

 

> 2,0 %

364

353

365

353

365

364

30

30

31

1,0 - 2,0 %

482

495

468

495

468

460

43

37

38

<1,0 %

211

213

195

213

195

189

18

15

15

 

 

Grädde

Cream

105,2

112,4

112,7

112,4

112,7

108,9

10,2

10,7

10,7

 

 

Ost

Cheese

87,7

90,2

87,2

90,2

87,2

87,2

7,3

6,7

6,6

 

 

Smör

Butter

16,9

16,4

16,5

16,4

16,5

16,3

1,3

1,0

0,6

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

89,2

84,0

75,9

84,0

75,9

79,0

6,4

5,9

7,2


Källa: LRF Mjölk.
Source: LRF Dairy Sweden