Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, gris samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

6. Slaughterings of cattle, pigs and sheep within the EU (1 000 metric tonnes)

 

 

 

Nötkreatur

Cattle

Gris

Pigs

Får och lamm

Sheep and lambs

 

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

Belgien

Belgium

257,7

267,9

278,4

1 118,3

1 124,3

1 060,5

2,4

2,5

2,8

Bulgarien

Bulgaria

4,8

5,3

6,7

53,7

60,7

65,7

..

..

..

Cypern

Cyprus

4,6

5,0

7,7

42,6

43,4

43,9

3,1

3,4

3,0

Danmark

Denmark

125,6

120,6

129,4

1 593,9

1 598,7

1 566,6

1,7

1,8

1,6

Estland

Estonia

..

9,6

9,4

40,6

42,4

42,8

0,1

0,1

0,1

 

 

Finland

Finland

82,3

85,8

86,4

186,1

191,9

190,1

1,0

1,2

1,3

Frankrike

France

1 420,4

1 451,0

1 461,7

1 943,6

1 967,6

1 987,8

80,5

80,7

82,9

Grekland

Greece

46,0

41,9

40,2

96,2

90,0

93,5

58,4

54,9

53,6

Irland

Ireland

581,8

564,1

588,4

254,1

276,4

282,7

57,6

58,4

61,0

Italien

Italy

709,4

788,3

809,7

1 327,8

1 485,8

1 544,1

25,3

33,6

31,3

 

 

Kroatien

Croatia

44,4

42,3

44,4

68,7

73,0

79,9

0,8

1,0

1,1

Lettland

Latvia

17,0

17,4

17,7

28,2

29,3

31,2

0,2

0,3

0,4

Litauen

Lithuania

39,3

44,1

42,3

66,7

66,2

60,4

0,1

0,1

0,2

Luxemburg

Luxembourg

8,5

9,1

9,4

11,9

12,3

13,8

0,0

0,0

0,1

Malta

Malta

1,1

1,0

1,2

6,2

5,6

4,9

0,1

0,1

0,1

 

 

Nederländerna

Netherlands

376,2

382,5

416,0

1 370,9

1 456,2

1 452,8

12,7

13,0

12,5

Polen

Poland

412,7

471,0

501,5

1 838,5

1 906,1

1 963,0

0,6

0,6

0,5

Portugal

Portugal

79,8

88,6

91,1

360,0

377,5

375,4

10,2

10,5

10,1

Rumänien

Romania

29,2

44,5

57,5

324,9

330,5

337,0

4,8

9,2

8,4

Slovakien

Slovakia

8,8

8,4

8,5

33,8

45,2

48,3

0,6

0,5

..

 

 

Slovenien

Slovenia

31,6

33,6

35,7

20,2

20,2

22,7

0,1

0,1

0,1

Spanien

Spain

578,6

626,1

637,8

3 620,2

3 854,7

4 058,9

114,2

115,9

116,5

Storbritannien

United Kingdom

877,6

883,2

911,7

862,1

898,3

919,2

298,2

300,3

289,6

Sverige

Sweden

131,6

133,1

131,3

236,2

233,5

233,8

5,1

5,1

5,0

Tjeckien

Czech Republic

65,5

68,3

71,9

236,0

227,7

220,3

0,2

0,2

0,2

 

 

Tyskland

Germany

1 128,0

1 124,0

1 133,0

5 507,0

5 562,0

5 568,0

19,0

21,0

22,0

Ungern

Hungary

23,1

26,4

28,1

368,6

409,3

431,8

0,3

0,4

0,6

Österrike

Austria

221,6

228,8

227,4

525,6

527,8

511,5

7,2

7,0

6,4

 

 

EU-28

 

..

7 582,7

7 784,9

22 142,5

22 916,6

23 210,7

..

..

..


Källa: Eurostat.
Source: Eurostat.