Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1811

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2018:09
Animal products – Annual and monthly statistics 2018:09
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Slakten av nötkreatur och gris minskade i september

Kvantiteten mjölk invägd vid mejerierna under september var 215 500 ton, en minskning med 2 % jämfört med statistiken för september 2017. Vid mejerierna producerades 61 200 ton konsumtionsmjölk och 18 600 ton syrade produkter. Vidare producerades även 8 000 ton grädde, 6 400 ton ost, 1 100 ton smör och 7 100 ton mjölkpulver.

Det slaktades knappt 36 800 nötkreatur under september månad. Den totala slaktvikten, 11 700 ton, var en minskning med 3 % i förhållande till september 2017.

204 100 grisar slaktades under september. Den totala slaktvikten av gris var 19 000 ton, vilket är en minskning med 1 % jämfört med siffrorna för september 2017.

Under månaden slaktades 33 100 får och lamm, med en total slaktvikt på 650 ton. Den totala slaktvikten av får och lamm låg för månaden i nivå med statistiken för september förra året.

Siffror för den slaktade mängden fjäderfä och invägningen av ägg var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När dessa tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.