Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1811

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

Under september vägdes totalt in 215 500 ton mjölk vid mejerierna. Detta är en minskning med 2 % jämfört med samma månad förra året. Efter det tredje kvartalet har mjölkinvägningen hittills i år minskat med 2 %, i förhållande till samma period förra året.

Under månaden producerades 61 200 ton konsumtionsmjölk och 18 600 ton syrade produkter. I förhållande till september 20187 minskade produktionen för båda produktkategorierna. Produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 2 %, medan syrade produkter minskade med 8 %.

Vid mejerierna producerades även 8 000 ton grädde, 6 400 ton ost, 1 100 ton smör och 7 100 ton mjölkpulver. I förhållande till sifforna för september 2017 ökade produktionen för samtliga produktgrupper. Produktionen av mjölkpulver, den produktgrupp som ökade mest, ökade med 29 %. Produktionen av smör, ost och grädde ökade med 13, 5 respektive 3 %.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

Knappt 36 800 nötkreatur, varav 1 400 kalvar, slaktades under september. Den totala slaktvikten av nötkreatur minskade med ungefär 3 %, till 11 700 ton, jämfört med september 2017.

Trots minskningen i september, ligger den totala slaktvikten av nötkreatur efter tredje kvartalet 4 % över samma värde efter motsvarande period förra året.

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

Slakten av gris minskade något i september jämfört med samma månad förra året. 204 100 grisar slaktades i september. Den totala slaktvikten av gris var 19 000 ton, vilket är en minskning med 1 %.

Efter det tredje kvartalet ligger slakten av gris 3 % över samma notering vid motsvarande tidpunkt förra året.

Figur C. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Under september slaktades 33 100 får och lamm. Den totala slaktvikten av får och lamm var 650 ton, en mängd i nivå med september förra året.

Uppgifterna efter det tredje kvartalet visar att slakten av får och lamm hittills i år ökat med 4 %. Fördelat på tackor och baggar samt lamm, har slakten av tackor och baggar ökat med 16 %, medan slakten av lamm ökat med knappt 2 %.

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Siffror för slakten av fjäderfä för september fanns inte tillgängliga vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

 

Invägningen av ägg

Statistik på den invägda kvantiteten ägg för september fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik på ägginvägningen för månaderna fram till och med augusti visas i figuren nedan och finns även tillgängliga i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur E. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure E. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)