Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1811

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan–Sep

Sep

Sep

Sep

Year

Jan–Sep

Sep

Sep

Sep

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

815

785

761

591

570

567

65

62

61

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

246

242

238

184

181

173

21

20

19

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 061

1 027

999

775

751

740

86

82

80

 

 

Därav

Of which

 

 

> 2,0 %

353

365

362

273

272

260

31

30

28

1,0 - 2,0 %

495

468

452

354

340

339

39

37

37

< 1,0 %

213

195

185

148

140

141

16

15

15

 

 

Grädde

Cream

112,4

112,7

105,3

83,4

79,1

77,3

9,0

7,8

8,0

 

 

Ost

Cheese

90,2

87,2

82,7

65,1

63,5

61,2

6,9

6,1

6,4

 

 

Smör

Butter

16,4

16,5

16,3

13,2

13,2

12,2

1,2

1,0

1,1

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

84,0

75,9

79,0

61,4

60,4

64,4

4,8

5,5

7,1


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture