Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1812

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

Drygt 218 800 ton mjölk vägdes in vid mejerierna i oktober. I förhållande till siffrorna för oktober förra året är det en minskning med ungefär 2 %.

Det producerades 61 800 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter vid mejerierna. Gentemot oktober 2017 minskade produktionen av konsumtionsmjölk och syrade produkter med drygt 3 respektive 6 %.

Det producerades 8 100 ton grädde, 6 700 ton ost, 900 ton smör och 6 200 ton mjölkpulver. Ost och mjölkpulver var de produkter vars produktion ökade jämfört med oktober 2017. Produktionen av ost ökade med 1 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 15 %. Produktionen av smör minskade med 38 %, medan produktionen av grädde minskade med mindre än 1 %.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

I oktober slaktades det 43 700 nötkreatur, varav drygt 1 500 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur denna månad var 13 900 ton, en notering som är både 12 % över motsvarande månad förra året och den högsta noterade totala slaktvikten av nötkreatur sedan november 2004.

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

Det slaktades 242 600 grisar i oktober. Den totala slaktvikten av gris var 22 600 ton, en ökning med knappt 12 % jämfört med siffran för oktober 2017.

Även för gris är denna månads totala slaktvikt den högsta på flera år. För att hitta en månad med högre total slaktvikt av gris får man gå tillbaka till mars 2011.

Figur C. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Slakten av får och lamm ökade med 12 % i jämförelse med oktober 2017. Under månaden slaktades det 41 000 får och lamm, med en total slaktvikt på 800 ton.

Månadens notering för den totala slaktvikten av får och lamm är den högsta sedan Jordbruksverket började samla in uppgifter om slakt av får och lamm på månadsbasis år 1995.

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Siffror för slakten av fjäderfä för oktober fanns inte tillgängliga vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik över slakten av fjäderfä fram till och med september finns tillgängliga i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

Invägningen av ägg

Statistik på den invägda kvantiteten ägg för september fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik på ägginvägningen för månaderna fram till och med augusti finns tillgängliga i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur F. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure F. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)