Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1812

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan–Okt

Okt

Okt

Okt

Year

Jan–Oct

Oct

Oct

Oct

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

815

785

761

655

634

631

65

63

62

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

246

242

238

205

201

192

20

20

19

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 061

1 027

999

860

835

823

85

83

80

 

 

Därav

Of which

 

 

> 2,0 %

353

365

362

304

302

289

31

30

28

1,0 - 2,0 %

495

468

452

392

378

378

38

38

37

< 1,0 %

213

195

185

164

155

156

16

15

15

 

 

Grädde

Cream

112,4

112,7

105,3

92,6

87,3

86,2

9,3

8,2

8,1

 

 

Ost

Cheese

90,2

87,2

82,7

72,6

70,1

67,9

7,5

6,6

6,7

 

 

Smör

Butter

16,4

16,5

16,3

14,3

14,6

13,1

1,0

1,4

0,9

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

84,0

75,9

79,0

65,7

65,8

70,6

4,3

5,3

6,2


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture