Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

Det vägdes in 212 500 ton mjölk vid mejerierna i november. Jämfört med november 2017 är det en minskning med 3 %.

Under månaden producerades det 61 100 ton konsumtionsmjölk och 18 300 ton syrade produkter. Jämfört med statistiken för november 2017 minskade produktionen av konsumtionsmjölk med 3 %, medan produktionen av syrade produkter ökade med drygt 2 %.

Vidare producerades det 8 000 ton grädde, 7 000 ton ost, 1 100 ton smör och 4 900 ton mjölkpulver under månaden. I jämförelse med samma månad förra året minskade produktionen av grädde, smör och mjölkpulver med 17 %, 2 % respektive 18 %. Produktionen av ost ökade jämfört med siffrorna för november 2017, men minskade med 12 % jämfört med samma månad år 2016.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

Det slaktades 40 800 nötkreatur, varav 1 700 kalvar, i november. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 900 ton. I jämförelse med statistiken för november 2017 ökade slaktvikten av nötkreatur med 1 %.

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

I november slaktades det 235 900 grisar. Den totala slaktvikten av gris uppgick för månaden till 22 000 ton. Den totala slaktvikten ökade med 6 % i förhållande till samma värde för november 2017.

Figur C. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Slakten av får och lamm ökade med 10 % jämfört med november 2017. Under november slaktades det 35 200 får och lamm och den totala slaktvikten var 690 ton.

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Siffror för slakten av fjäderfä för november fanns inte tillgängliga vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik över slakten av fjäderfä fram till och med september visas i figuren nedan samt finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

 

Invägningen av ägg

I november levererades det 10 500 ton ägg av medlemsföretagen i Svenska Ägg. Den levererade mängden ligger i linje med statistiken för november 2017.

Statistik för tidigare månader gällande ägginvägningen finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur F. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure F. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)