Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

 

 

År

 

 

Jan–Nov

Nov

Nov

Nov

Year

 

Jan–Nov

Nov

Nov

Nov

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

2 933

2 862

2 817

2 628

2 581

2 525

220

219

212

Fetthalt (%)

Fat content

4,25

4,24

4,21

4,24

4,20

4,19

4,34

4,31

4,33

Proteinhalt (%)

Protein content

3,42

3,45

3,47

3,45

3,46

3,46

3,56

3,55

3,58


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture.