Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan–Nov

Nov

Nov

Nov

Year

Jan–Nov

Nov

Nov

Nov

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

815

785

761

720

697

692

65

63

61

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

246

242

238

224

219

210

19

18

18

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 061

1 027

999

944

916

903

84

81

79

 

 

Därav

Of which

 

 

> 2,0 %

353

365

362

334

332

317

31

30

28

1,0 - 2,0 %

495

468

452

430

414

415

38

36

36

< 1,0 %

213

195

185

180

170

171

15

15

15

 

 

Grädde

Cream

112,4

112,7

105,3

102,0

96,8

94,1

9,3

9,6

8,0

 

 

Ost

Cheese

90,2

87,2

82,7

80,6

75,8

74,8

7,9

5,7

7,0

 

 

Smör

Butter

16,4

16,5

16,3

15,5

15,7

14,2

1,2

1,1

1,1

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

84,0

75,9

79,0

70,0

71,8

75,5

4,3

6,0

4,9


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture