Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Uppdaterade siffror

Nya uppgifter om produktionen av ost gör att denna post revideras för månaderna februari–april 2019. Produktionen av ost minskade som mest med 3 %, eller 210 ton. Uppdaterade siffror hittas i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabell 7, Mjölkinvägning inom EU, är uppdaterad med siffror för 2018.

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

I maj vägdes det in 239 400 ton mjölk vid mejerierna. Ekologisk mjölk utgjorde 17 %, eller 40 900 ton, av den totala invägningen. Jämfört med maj 2018 minskade den totala mjölkinvägningen med 4 % och invägningen av ekologisk mjölk minskade med 2 %.

Under månaden producerades det 62 000 ton konsumtionsmjölk och 18 900 ton syrade produkter. Ekologiska produkter utgjorde 19 %, eller 11 900 ton, av producerad konsumtionsmjölk och 11 %, eller 2 000 ton, av producerade syrade produkter.

Produktionen av konsumtionsmjölk och ekologisk konsumtionsmjölk minskade med knappt 7 respektive 2 % i förhållande till maj 2018. Produktionen av syrade produkter samt ekologiska syrade produkter minskade med knappt 8 respektive 14 % jämfört med samma månad förra året.

Det producerades 8 200 ton grädde, 6 900 ton ost, 1 600 ton smör och 4 800 ton mjölkpulver vid mejerierna. Ekologiska produkter utgjorde 5 %, eller 410 ton, av producerad grädde och 2 %, eller knappt 150 ton, av producerad ost.

Produktionen av ost ökade med 1 % jämfört med maj 2018. Däremot minskade produktionen av grädde, smör och mjölkpulver i maj med 10, 16 respektive 38 % jämfört med maj 2018.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av nöt

Det slaktades 36 600 nötkreatur, varav 1 200 kalvar, i maj 2019. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 900 ton. Jämfört med samma månad förra året är det en ökning med 2 %.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

Under maj slaktades det 225 300 grisar, med en total slaktvikt av 21 100 ton. Jämfört med sifforna för maj 2018 minskade slakten av gris med 3 %.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

17 800 får och lamm slaktades i maj 2019. Den totala slaktvikten, 390 ton, är en minskning med 2 % i jämförelse med uppgifterna för maj 2018.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Statistik om slakten av fjäderfä i maj fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik om slakten av fjäderfä för tidigare månader visas i figuren nedan och finns även tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i maj fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Statistik om ägginvägningen för tidigare månader visas i figuren nedan och finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur G. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure G. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)