Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan–Maj

Maj

Maj

Maj

Year

Jan–May

May

May

May

 

 

2016

2017

2018

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

785

761

754

327

322

310

66

67

62

 - varav ekologisk

 - of which organic

145

140

141

..

59

60

..

12

12

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

242

238

229

100

97

93

21

20

19

 - varav ekologisk

 - of which organic

27

26

26

..

11

10

..

2

2

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 027

999

983

427

419

404

87

87

81

 - varav ekologisk

 - of which organic

172

166

167

..

70

70

..

15

14

 

 

Därav

Of which

 

 

 

> 2,0 %

365

362

346

152

146

142

31

30

28

1,0 - 2,0 %

468

452

451

194

193

185

39

40

37

< 1,0 %

195

185

186

81

80

77

16

17

15

 

 

 

Därav ekologisk

Of which organic

 

 

> 2,0 %

42,1

41,3

41,5

..

17,7

17,0

..

4,1

3,4

1,0 - 2,0 %

..

..

95,1

..

39,7

39,9

..

7,8

8,0

< 1,0 %

..

..

30,7

..

13,0

12,8

..

2,7

2,6

 

 

Grädde

Cream

112,7

105,3

102,4

45,7

44,7

41,0

8,9

9,2

8,2

 - varav ekologisk

 - of which organic

5,6

5,3

5,9

..

3,0

2,1

..

0,5

0,4

 

 

Ost

Cheese

87,2

82,7

81,8

37,3

34,9

34,5

7,5

6,8

6,9

 - varav ekologisk

 - of which organic

1,2

1,7

1,6

..

0,6

0,6

..

0,1

0,1

 

 

Smör

Butter

16,5

16,3

15,3

7,9

7,8

7,0

1,8

1,9

1,6

 

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

75,9

79,0

80,3

34,2

35,5

24,0

7,0

7,6

4,8


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture