Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Mjölk, invägd vid mejeri

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

3a. Slakt av större lantbruksdjur vid slakteri

3b. Slakt av större lantbruksdjur vid slakteri

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

5. Partihandelns invägning av ägg, Svenska äggs medlemspackerier

6. Slakt av nötkreatur, gris samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

7. Mjölkinvägning inom EU

8.a. Antal slaktade djur 2018 och 2019, 1 000-tal

8.b. Vikt av slaktade djur 2018 and 2019, 1 000 ton

9.a. Antal slaktade nötkreatur 2019, 1 000-tal

9.b. Antal slaktade grisar 2019, 1 000-tal

9.c. Antal slaktade hästar samt får och lamm 2019, 1 000-tal

10.a. Vikt av slaktade nötkreatur 2019, 1 000 ton

10.b. Vikt av slaktade grisar 2019, 1 000 ton

10.c. Vikt av slaktade hästar samt får och lamm 2019, 1 000 ton

11.a. Antal slaktade djur efter besättningsstorlek mjölkkor 2019, 1 000-tal

11.b. Vikt av slaktade djur efter besättningsstorlek mjölkkor 2019, 1 000 ton

12.a. Antal slaktade djur efter besättningsstorlek am- och dikor 2019, 1 000-tal

12.b. Vikt av slaktade djur efter besättningsstorlek am- och dikor 2019, 1 000 ton

13.a. Antal slaktade nötkreatur (1 000-tal) och antalet företag som skickat nötkreatur till slakt 2019 per län och storleksgrupp åkermark

13.b. Antal slaktade grisar (1 000-tal) och antalet företag som skickat grisar till slakt 2019 per län och storleksgrupp åkermark

13.c. Antal slaktade får och lamm (1 000-tal) och antalet företag som skickat får och lamm till slakt 2019 per län och storleksgrupp åkermark

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift