Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

 

 

År

 

 

Jan–Feb

Feb

Feb

Feb

Year

 

Jan–Feb

Feb

Feb

Feb

 

 

2017

2018

2019

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

 

Mjölk

Milk

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

2 817

2 760

2 704

460

460

463

221

222

226

Fetthalt (%)

Fat content

4,21

4,20

4,24

4,26

4,27

4,25

4,27

4,27

4,26

Proteinhalt (%)

Protein content

3,47

3,46

3,50

3,48

3,53

3,50

3,48

3,53

3,50

 

 

Varav ekologisk

Of which organic

 

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

414

465

464

79

80

81

38

38

40

Fetthalt (%)

Fat content

..

4,15

4,21

4,17

4,25

4,21

4,18

4,25

4,20

Proteinhalt (%)

Protein content

..

3,38

3,45

3,35

3,50

3,41

3,36

3,50

3,37


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture.