Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.b. Antal slaktade grisar 2019, 1 000-tal

9.b. Number of slaughtered pigs 2019, 1 000 heads

Område

Slaktgris

Sugga

Galt

Unggris

Unggalt

 

Summa Gris

Län

Stockholm

21,74

0,16

0,00

0,02

0,09

22,25

Uppsala

37,34

0,68

0,02

0,10

0,11

38,66

Södermanland

101,44

0,48

0,02

0,03

0,51

103,21

Östergötland

169,94

0,96

0,05

0,11

1,25

173,20

Jönköping

3,78

0,10

0,10

-

0,01

4,00

Kronoberg

9,85

0,50

0,01

..

0,09

10,61

Kalmar

123,13

0,59

0,04

0,08

1,15

126,59

Gotland

65,51

1,52

0,01

0,08

0,57

67,69

Blekinge

82,77

0,60

0,02

0,18

0,49

84,40

Skåne

760,44

16,95

0,29

3,09

6,38

789,30

Halland

249,20

4,21

0,13

0,59

1,97

256,98

Västra Götaland

536,22

5,98

0,13

0,39

2,01

548,01

Värmland

76,84

0,65

0,02

0,04

0,28

77,89

Örebro

100,24

0,34

0,02

0,09

0,38

102,54

Västmanland

79,38

2,33

0,04

0,11

0,44

82,41

Dalarna

5,83

0,23

..

0,03

1,35

7,53

Gävleborg

16,46

0,01

..

0,02

1,14

17,64

Västernorrland

4,72

0,14

..

..

0,25

5,13

Jämtland

1,67

..

0,01

..

0,09

1,81

Västerbotten

18,60

0,32

..

..

..

18,95

Norrbotten

27,76

0,50

-

..

-

28,26

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

501,89

12,16

0,25

2,70

5,12

523,86

Götalands mellanbygder

571,87

8,60

0,17

0,73

3,59

587,60

Götalands norra slättbygder

619,93

6,06

0,16

0,45

2,83

633,11

Svealands slättbygder

382,60

4,19

0,11

0,38

1,63

391,87

Götalands skogsbygder

290,82

4,41

0,22

0,64

2,34

299,63

Mellersta Sveriges skogsbygder

48,37

0,72

0,01

0,04

1,32

50,61

Nedre Norrland

31,03

0,31

0,02

0,05

1,73

33,16

Övre Norrland

46,37

0,82

..

..

..

47,22

Storleksgrupp åkermark, hektar

–2,0

573,72

8,13

0,25

1,60

3,71

590,84

2,1–5,0

22,00

0,23

0,03

0,07

0,09

22,42

5,1–10,0

15,00

2,72

0,06

0,12

0,06

18,06

10,1–20,0

10,09

0,05

0,02

0,10

0,06

10,38

20,1–30,0

26,41

0,64

0,05

0,07

0,15

27,45

30,1–50,0

66,55

1,65

0,08

0,09

0,39

69,53

50,1–100,0

165,25

3,81

0,08

0,37

2,77

173,13

100,0–

1 613,86

20,03

0,38

2,58

11,34

1 655,25

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

–2,0

539,97

8,05

0,24

1,55

3,56

556,80

2,1–5,0

15,59

0,22

0,01

0,04

0,08

15,95

5,1–10,0

25,38

0,35

0,04

0,08

0,16

26,02

10,1–20,0

20,76

0,05

0,02

0,13

0,07

21,12

20,1–30,0

18,98

0,47

0,04

0,06

0,09

19,70

30,1–50,0

60,36

1,29

0,06

0,10

0,36

62,94

50,1–100,0

167,16

6,51

0,14

0,40

2,78

177,98

100,0–

1 644,69

20,32

0,38

2,63

11,47

1 686,54

Okänd

14,53

0,12

0,26

0,10

0,04

15,08

Hela Riket

2019

2 507,41

37,39

1,19

5,10

18,61

2 582,13

2018

2 563,05

46,11

1,18

5,50

22,42

2 646,17

2017

2 495,76

46,63

1,31

6,47

22,49

2 578,63

2016

2 450,58

49,54

1,26

7,80

21,90

 

2 531,49


Anm. Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag. I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.

 

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to a LBR-holding. The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.