Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.a. Vikt av slaktade nötkreatur 2019, 1 000 ton

10.a. Weight of slaughtered cattle 2019, 1 000 tonnes

Område

Kalv

Stut

Tjur

Kviga

Ko

 

Summa Storboskap

Summa Nötkreatur

Län

Stockholm

0,01

0,19

0,38

0,26

0,43

1,25

1,27

Uppsala

0,29

0,61

1,08

0,47

1,28

3,43

3,72

Södermanland

0,04

0,34

2,11

0,64

1,27

4,36

4,40

Östergötland

0,03

0,84

4,42

1,22

3,49

9,97

10,00

Jönköping

0,06

1,03

4,56

1,56

3,76

10,90

10,97

Kronoberg

0,01

0,63

2,32

0,71

1,74

5,40

5,41

Kalmar

0,01

1,32

6,13

1,97

4,80

14,23

14,24

Gotland

0,00

0,32

3,91

1,05

1,87

7,14

7,14

Blekinge

0,01

0,09

1,39

0,34

0,65

2,47

2,48

Skåne

0,55

0,97

10,86

3,55

5,95

21,33

21,87

Halland

0,16

0,49

3,64

1,24

2,83

8,19

8,35

Västra Götaland

0,70

2,28

10,85

3,32

8,17

24,62

25,32

Värmland

0,02

0,32

2,12

0,64

1,34

4,42

4,44

Örebro

0,06

0,28

1,76

0,42

0,99

3,45

3,50

Västmanland

0,36

0,12

0,80

0,16

0,57

1,66

2,02

Dalarna

0,03

0,13

1,50

0,29

0,93

2,84

2,87

Gävleborg

0,04

0,33

1,57

0,34

1,27

3,51

3,55

Västernorrland

0,01

0,10

0,63

0,21

0,87

1,80

1,81

Jämtland

0,03

0,26

0,60

0,19

0,85

1,90

1,93

Västerbotten

0,01

0,29

1,08

0,30

1,24

2,91

2,92

Norrbotten

0,01

0,13

0,47

0,12

0,45

1,17

1,18

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

0,33

0,44

4,29

1,49

3,28

9,50

9,82

Götalands mellanbygder

0,20

1,64

14,29

4,07

8,13

28,13

28,33

Götalands norra slättbygder

0,60

1,28

8,51

2,35

5,84

17,97

18,57

Svealands slättbygder

0,75

1,60

6,51

2,14

4,75

14,98

15,73

Götalands skogsbygder

0,39

4,50

20,17

6,81

15,18

46,66

47,05

Mellersta Sveriges skogsbygder

0,09

0,56

3,82

0,98

2,74

8,10

8,18

Nedre Norrland

0,06

0,60

2,99

0,71

3,01

7,31

7,36

Övre Norrland

0,03

0,44

1,60

0,45

1,80

4,29

4,31

Storleksgrupp åkermark, hektar

–2,0

0,22

0,24

1,76

0,36

0,87

3,23

3,45

2,1–5,0

0,01

0,05

0,14

0,09

0,18

0,45

0,46

5,1–10,0

0,02

0,18

0,39

0,25

0,45

1,27

1,29

10,1–20,0

0,08

0,49

1,57

0,86

1,47

4,39

4,47

20,1–30,0

0,05

0,48

1,91

0,95

1,49

4,83

4,88

30,1–50,0

0,19

1,32

4,61

1,81

3,44

11,18

11,37

50,1–100,0

0,35

2,93

13,10

4,17

8,95

29,16

29,51

100,0–

1,52

5,36

38,69

10,47

27,89

82,41

83,94

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

–2,0

0,22

0,21

1,60

0,32

0,79

2,93

3,14

2,1–5,0

0,00

0,00

0,03

0,02

0,04

0,10

0,10

5,1–10,0

0,01

0,07

0,29

0,10

0,17

0,63

0,64

10,1–20,0

0,03

0,25

0,88

0,50

0,74

2,37

2,40

20,1–30,0

0,07

0,32

1,23

0,66

0,96

3,17

3,24

30,1–50,0

0,19

0,89

3,26

1,38

2,53

8,07

8,26

50,1–100,0

0,30

2,37

10,99

3,64

7,55

24,55

24,85

100,0–

1,62

6,93

43,89

12,35

31,94

95,13

96,74

Okänd

0,01

0,06

0,08

0,08

0,17

0,39

0,40

Hela Riket

2019

2,44

11,11

62,26

19,06

44,90

137,33

139,77

2018

2,53

11,56

60,75

17,80

44,25

134,36

136,89

2017

2,40

11,97

60,89

16,60

40,27

129,73

132,13

2016

2,68

11,26

57,96

16,88

42,80

 

128,90

131,58


Anm. Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut. Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag. I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks.
Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to a LBR-holding. The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.