Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.b. Vikt av slaktade grisar 2019, 1 000 ton

10.b. Weight of slaughtered pigs 2019, 1 000 tonnes

Område

Slaktgris

Sugga

Galt

Unggris

Unggalt

 

Summa Gris

Län

Stockholm

2,05

0,03

0,00

0,00

0,01

2,12

Uppsala

3,41

0,12

0,00

0,00

0,01

3,62

Södermanland

9,42

0,09

0,00

0,00

0,05

9,69

Östergötland

15,58

0,18

0,01

0,00

0,11

16,04

Jönköping

0,35

0,02

0,02

-

0,00

0,38

Kronoberg

0,90

0,09

0,00

..

0,01

1,02

Kalmar

11,41

0,10

0,01

0,00

0,10

11,89

Gotland

6,06

0,29

0,00

0,00

0,05

6,41

Blekinge

7,69

0,10

0,00

0,00

0,04

7,89

Skåne

69,44

2,95

0,05

0,09

0,56

73,44

Halland

22,82

0,74

0,02

0,02

0,18

23,92

Västra Götaland

49,39

1,14

0,02

0,01

0,18

51,30

Värmland

7,10

0,13

0,00

0,00

0,03

7,27

Örebro

9,21

0,06

0,00

0,00

0,03

9,57

Västmanland

7,22

0,44

0,01

0,00

0,04

7,73

Dalarna

0,53

0,04

..

0,00

0,12

0,71

Gävleborg

1,45

0,00

..

0,00

0,10

1,55

Västernorrland

0,43

0,03

..

..

0,02

0,48

Jämtland

0,15

..

0,00

..

0,01

0,17

Västerbotten

1,72

0,06

..

..

..

1,78

Norrbotten

2,58

0,09

-

..

-

2,67

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

45,99

2,11

0,04

0,07

0,45

48,95

Götalands mellanbygder

52,56

1,54

0,03

0,02

0,32

54,91

Götalands norra slättbygder

56,98

1,15

0,02

0,02

0,25

59,05

Svealands slättbygder

35,17

0,78

0,02

0,01

0,15

36,64

Götalands skogsbygder

26,61

0,77

0,03

0,02

0,21

27,86

Mellersta Sveriges skogsbygder

4,51

0,14

0,00

0,00

0,12

4,80

Nedre Norrland

2,79

0,06

0,00

0,00

0,16

3,01

Övre Norrland

4,30

0,15

..

..

..

4,45

Storleksgrupp åkermark, hektar

–2,0

52,72

1,42

0,04

0,04

0,33

55,15

2,1–5,0

2,00

0,04

0,00

0,00

0,01

2,06

5,1–10,0

1,36

0,48

0,01

0,00

0,01

1,87

10,1–20,0

0,94

0,01

0,00

0,00

0,00

0,97

20,1–30,0

2,40

0,11

0,01

0,00

0,01

2,56

30,1–50,0

6,18

0,28

0,01

0,00

0,04

6,65

50,1–100,0

15,20

0,68

0,01

0,01

0,25

16,29

100,0–

148,11

3,66

0,06

0,08

1,02

154,13

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

–2,0

49,56

1,41

0,04

0,04

0,31

51,96

2,1–5,0

1,44

0,04

0,00

0,00

0,01

1,49

5,1–10,0

2,34

0,06

0,00

0,00

0,01

2,43

10,1–20,0

1,95

0,01

0,00

0,00

0,00

1,98

20,1–30,0

1,76

0,08

0,00

0,00

0,01

1,87

30,1–50,0

5,61

0,22

0,01

0,00

0,03

6,02

50,1–100,0

15,32

1,15

0,02

0,01

0,25

16,92

100,0–

150,93

3,72

0,06

0,08

1,03

157,01

Okänd

1,39

0,02

0,04

0,00

0,00

1,46

Hela Riket

2019

230,30

6,72

0,18

0,15

1,66

241,13

2018

237,78

8,35

0,19

0,17

2,01

249,80

2017

229,07

8,44

0,20

0,20

2,00

240,92

2016

222,00

8,83

0,19

0,24

1,93

 

233,26


Anm. Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag. I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.

 

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to a LBR-holding. The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.