Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

 

 

Jan–Feb

Feb

Feb

Feb

Year

 

Jan–Feb

Feb

Feb

Feb

 

 

2017

2018

2019

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

761

754

733

125

124

118

60

61

57

 - varav ekologisk

 - of which organic

140

141

..

23

..

..

11

..

..

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

238

229

224

37

37

37

18

18

18

 - varav ekologisk

 - of which organic

26

26

..

4

           ..

..

2

..

..

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

999

983

957

162

161

155

77

79

74

 - varav ekologisk

 - of which organic

166

167

..

27

..

..

13

..

..

 

 

Därav

Of which

 

 

 

> 2,0 %

362

346

337

57

57

55

27

28

26

1,0–2,0 %

452

451

438

75

74

72

36

36

34

< 1,0 %

185

186

181

31

31

29

15

15

14

 

 

 

Därav ekologisk

Of which organic

 

 

> 2,0 %

41,3

41,5

..

6,5

..

..

3,1

..

..

1,0–2,0 %

..

95,1

..

15,4

..

..

7,3

..

..

< 1,0 %

..

30,7

..

5,1

..

..

2,4

..

..

 

 

Grädde

Cream

105,3

102,4

96,9

17,7

16,4

16,7

8,7

8,1

8,3

 - varav ekologisk

 - of which organic

5,3

5,9

..

1,6

..

..

0,4

..

..

 

 

Ost

Cheese

82,7

81,8

80,7

13,9

13,4

13,4

6,8

6,5

6,6

 - varav ekologisk

 - of which organic

1,7

1,6

1,4

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

 

 

Smör

Butter

16,3

15,3

16,1

2,6

2,4

3,2

1,1

1,0

1,6

 

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

79,0

82,2

76,9

14,1

14,2

11,1

7,0

6,8

5,5


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture