Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.a. Antal slaktade nötkreatur (1 000-tal) och antalet företag som skickat nötkreatur till slakt 2019 per län och storleksgrupp åkermark

13.a. Number of slaughtered cattle (1 000 head) and number of holdings that sent cattle to slaughter 2019 by county and size group arable land

Län

Storleksgrupp åkermark

–2,0

2,1–
5,0

5,1–
10,0

10,1– 20,0

20,1– 30,0

30,1– 50,0

50,1– 100,0

100,1–

 

Okänt

 

Summa

Stockholm

Antal nötkreatur

0,08

..

..

0,19

0,11

0,42

0,63

2,51

.

4,01

Antal företag

9

..

..

24

19

39

47

77

.

231

Uppsala

Antal nötkreatur

0,29

0,06

0,19

0,54

0,36

0,81

2,62

7,39

.

12,27

Antal företag

14

11

15

36

36

54

108

169

.

443

Södermanland

Antal nötkreatur

0,35

0,05

0,08

0,12

0,20

0,56

1,70

10,53

.

13,59

Antal företag

10

5

13

21

21

47

95

145

.

357

Östergötland

Antal nötkreatur

2,27

0,11

0,30

0,61

0,57

2,43

6,77

17,83

.

30,89

Antal företag

30

14

31

70

56

135

191

232

.

759

Jönköping

Antal nötkreatur

0,43

0,11

0,61

1,81

2,46

4,89

10,23

13,46

.

34,00

Antal företag

22

36

111

226

163

221

290

161

.

1 230

Kronoberg

Antal nötkreatur

0,16

0,16

0,27

1,01

1,27

2,12

3,75

7,94

.

16,68

Antal företag

23

28

59

128

99

126

104

85

.

652

Kalmar

Antal nötkreatur

0,57

0,17

0,27

1,36

0,94

2,53

9,15

28,67

.

43,66

Antal företag

16

18

51

114

82

142

229

258

.

910

Gotland

Antal nötkreatur

0,07

-

0,02

0,06

0,15

0,64

2,63

17,69

.

21,25

Antal företag

5

-

3

11

16

49

111

175

.

370

Blekinge

Antal nötkreatur

0,14

0,10

0,14

0,53

0,48

1,20

2,05

2,91

.

7,54

Antal företag

13

19

39

59

42

59

52

31

.

314

Skåne

Antal nötkreatur

1,57

0,38

0,87

3,34

2,82

6,46

16,50

33,76

.

65,69

Antal företag

71

59

118

211

177

244

329

307

.

1 516

Halland

Antal nötkreatur

0,54

0,03

0,26

0,64

0,88

2,30

3,33

18,05

.

26,03

Antal företag

21

8

41

89

68

102

110

159

.

598

Västra
Götaland

Antal nötkreatur

3,33

0,24

0,70

2,17

2,85

6,80

16,74

46,41

.

79,24

Antal företag

69

54

143

298

260

398

554

573

.

2 349

Värmland

Antal nötkreatur

0,25

0,03

0,03

0,17

0,35

0,52

1,88

10,35

.

13,57

Antal företag

7

5

6

27

34

66

100

151

.

396

Örebro

Antal nötkreatur

0,34

0,01

0,04

0,31

0,22

0,64

2,19

6,94

.

10,69

Antal företag

11

4

10

31

28

49

81

111

.

325

Västmanland

Antal nötkreatur

0,04

..

..

0,14

0,11

0,15

0,90

5,70

.

7,07

Antal företag

3

..

..

18

22

17

49

70

.

184

Dalarna

Antal nötkreatur

0,23

0,03

0,04

0,28

0,16

0,45

2,35

5,29

.

8,83

Antal företag

14

9

9

46

26

56

95

90

.

345

Gävleborg

Antal nötkreatur

0,19

-

0,05

0,21

0,42

0,72

1,97

8,04

.

11,61

Antal företag

7

-

13

34

57

68

120

128

.

427

Västernorrland

Antal nötkreatur

0,14

..

..

0,14

0,17

0,60

1,17

3,55

.

5,80

Antal företag

4

..

..

21

27

59

76

91

.

289

Jämtland

Antal nötkreatur

0,23

0,02

0,05

0,12

0,24

0,49

1,39

3,90

.

6,44

Antal företag

8

7

7

23

32

44

83

97

.

301

Västerbotten

Antal nötkreatur

0,13

..

..

0,07

..

0,47

1,55

6,74

.

9,06

Antal företag

6

..

..

14

..

41

88

157

.

334

Norrbotten

Antal nötkreatur

0,04

-

..

0,04

..

0,06

0,87

2,85

.

3,88

Antal företag

3

-

..

10

..

10

36

62

.

127

Okänd

Antal nötkreatur

-

-

-

-

-

-

-

-

1,31

1,31

Antal företag

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

Hela riket

2019

Antal nötkreatur

11,37

1,52

4,06

13,85

14,87

35,24

90,37

260,50

1,31

433,10

Antal företag

366

284

704

1 511

1 289

2 026

2 948

3 329

.

12 457

2018

Antal nötkreatur

12,30

1,74

4,51

13,53

14,63

35,91

89,86

250,88

2,35

425,72

Antal företag

387

296

721

1 526

1 255

2 026

2 966

3 309

 

.

 

12 486


Anm. Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag. I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to a LBR-holding. The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.