Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.b. Antal slaktade grisar (1 000-tal) och antalet företag som skickat grisar till slakt 2019 per län och storleksgrupp åkermark

13.b. Number of slaughtered pigs (1 000 head) and number of holdings that sent pigs to slaughter 2019 by county and size group arable land

Län

Storleksgrupp åkermark

–2,0

2,1–
5,0

5,1–
10,0

10,1– 20,0

20,1– 30,0

30,1– 50,0

50,1– 100,0

100,1–

 

Okänt

 

Summa

Stockholm

Antal grisar

5,40

-

..

..

..

0,02

1,88

14,94

.

22,25

Antal företag

3

-

..

..

..

3

4

5

.

19

Uppsala

Antal grisar

0,27

..

2,79

0,04

..

..

-

27,16

.

38,66

Antal företag

3

..

3

6

..

..

-

15

.

31

Södermanland

Antal grisar

50,28

-

..

..

-

..

..

52,86

.

103,21

Antal företag

4

-

..

..

-

..

..

17

.

27

Östergötland

Antal grisar

9,45

..

0,02

..

..

..

13,80

142,79

.

173,20

Antal företag

5

..

4

..

..

..

7

35

.

57

Jönköping

Antal grisar

0,11

..

..

..

-

..

0,55

..

.

4,00

Antal företag

3

..

..

..

-

..

5

..

.

14

Kronoberg

Antal grisar

..

..

0,04

0,02

0,23

..

..

7,72

.

10,61

Antal företag

..

..

5

3

3

..

..

4

.

23

Kalmar

Antal grisar

6,65

..

0,03

..

1,18

7,26

14,24

96,77

.

126,59

Antal företag

5

..

5

..

3

6

12

23

.

57

Gotland

Antal grisar

-

-

-

-

-

-

19,90

47,79

.

67,69

Antal företag

-

-

-

-

-

-

13

15

.

28

Blekinge

Antal grisar

21,44

..

..

..

..

..

25,63

36,56

.

84,40

Antal företag

3

..

..

..

..

..

11

8

.

29

Skåne

Antal grisar

242,74

0,39

4,41

4,08

7,23

29,32

38,29

462,84

.

789,30

Antal företag

49

10

14

17

14

26

39

106

.

275

Halland

Antal grisar

45,77

6,50

5,56

0,34

1,16

6,35

20,20

171,10

.

256,98

Antal företag

8

3

6

7

9

12

23

60

.

128

Västra
Götaland

Antal grisar

178,68

8,36

2,16

4,64

8,93

12,42

17,97

314,85

.

548,01

Antal företag

30

3

4

5

3

12

17

88

.

162

Värmland

Antal grisar

16,53

..

2,32

..

..

..

0,72

51,39

.

77,89

Antal företag

3

..

3

..

..

..

3

18

.

33

Örebro

Antal grisar

..

-

-

..

-

..

..

83,94

.

102,54

Antal företag

..

-

-

..

-

..

..

20

.

26

Västmanland

Antal grisar

..

..

-

..

..

..

..

79,70

.

82,41

Antal företag

..

..

-

..

..

..

..

22

.

30

Dalarna

Antal grisar

..

0,01

..

0,03

..

..

..

..

.

7,53

Antal företag

..

3

..

5

..

..

..

..

.

18

Gävleborg

Antal grisar

..

..

0,02

0,05

..

..

0,53

15,41

.

17,64

Antal företag

..

..

3

5

..

..

5

9

.

28

Västernorrland

Antal grisar

-

..

..

..

..

..

4,65

-

.

5,13

Antal företag

-

..

..

..

..

..

4

-

.

9

Jämtland

Antal grisar

-

..

-

..

..

..

..

0,46

.

1,81

Antal företag

-

..

-

..

..

..

..

4

.

10

Västerbotten

Antal grisar

-

..

..

..

..

0,06

6,48

12,28

.

18,95

Antal företag

-

..

..

..

..

3

7

6

.

21

Norrbotten

Antal grisar

-

..

..

-

-

..

..

28,20

.

28,26

Antal företag

-

..

..

-

-

..

..

6

.

12

Okänd

Antal grisar

.

.

.

.

.

.

.

.

15,08

15,08

Antal företag

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hela riket

2019

Antal grisar

590,84

22,42

18,06

10,38

27,45

69,53

173,13

1 655,25

15,08

2 582,13

Antal företag

124

35

58

64

46

85

159

466

.

1 037

2018

Antal grisar

543,86

24,44

23,06

18,37

22,92

72,69

221,47

1 700,33

19,04

2 646,17

Antal företag

128

37

54

55

59

81

178

481

 

.

 

1 073


Anm. Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag. I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to a LBR-holding. The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.