Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

13.c. Antal slaktade får och lamm (1 000-tal) och antalet företag som skickat får och lamm till slakt 2019 per län och storleksgrupp åkermark

13.c. Number of slaughtered sheep and lambs (1 000 head) and number of holdings that sent sheep and lambs to slaughter 2019 by county and size group arable land

Län

Storleksgrupp åkermark

–2,0

2,1–
5,0

5,1–
10,0

10,1– 20,0

20,1– 30,0

30,1– 50,0

50,1– 100,0

100,1–

 

Okänt

 

Summa

Stockholm

Antal får och lamm

1,20

0,22

0,79

1,12

0,51

0,76

0,94

1,30

.

6,83

Antal företag

35

12

26

37

13

19

17

30

.

189

Uppsala

Antal får och lamm

0,59

0,69

0,60

1,08

0,86

0,71

1,59

1,29

.

7,40

Antal företag

25

34

33

41

19

24

25

26

.

227

Södermanland

Antal får och lamm

0,30

0,04

0,86

1,00

0,85

1,80

2,19

2,16

.

9,18

Antal företag

15

3

34

32

12

25

17

28

.

166

Östergötland

Antal får och lamm

1,72

0,62

1,93

3,29

2,41

2,96

4,07

3,09

.

20,09

Antal företag

50

24

52

61

37

42

48

44

.

358

Jönköping

Antal får och lamm

1,10

1,20

2,20

2,64

1,59

1,89

1,94

0,21

.

12,76

Antal företag

48

65

67

69

22

21

14

6

.

312

Kronoberg

Antal får och lamm

..

1,06

1,28

1,03

1,90

0,72

1,50

..

.

8,11

Antal företag

..

54

49

29

17

17

11

..

.

211

Kalmar

Antal får och lamm

1,56

1,05

1,82

2,67

1,51

2,13

3,34

3,79

.

17,88

Antal företag

57

49

62

61

31

32

35

33

.

360

Gotland

Antal får och lamm

1,22

0,35

1,00

1,70

1,44

5,04

8,95

13,62

.

33,32

Antal företag

26

13

24

30

24

53

61

48

.

279

Blekinge

Antal får och lamm

0,76

0,55

1,03

1,55

0,87

0,66

1,81

0,95

.

8,16

Antal företag

30

28

31

37

11

7

13

13

.

170

Skåne

Antal får och lamm

4,30

1,76

2,92

4,51

3,22

4,25

6,65

6,03

.

33,65

Antal företag

144

85

120

96

40

51

54

55

.

645

Halland

Antal får och lamm

0,61

0,60

1,50

1,77

1,68

1,48

1,33

2,76

.

11,73

Antal företag

40

32

52

38

24

17

15

28

.

246

Västra
Götaland

Antal får och lamm

2,79

2,53

4,83

5,56

4,21

4,15

5,36

5,55

.

34,98

Antal företag

122

133

187

168

81

72

67

67

.

897

Värmland

Antal får och lamm

0,40

0,08

0,49

0,90

0,91

1,05

1,05

0,67

.

5,55

Antal företag

13

8

25

28

19

19

15

19

.

146

Örebro

Antal får och lamm

0,37

0,14

0,48

1,06

0,71

0,57

1,84

2,57

.

7,74

Antal företag

10

7

18

30

16

11

13

23

.

128

Västmanland

Antal får och lamm

0,31

0,10

0,33

0,38

0,12

0,45

0,80

1,86

.

4,34

Antal företag

12

7

12

18

5

12

11

13

.

90

Dalarna

Antal får och lamm

0,30

0,33

0,51

0,61

0,46

0,89

1,06

2,43

.

6,59

Antal företag

13

17

27

24

11

19

16

13

.

140

Gävleborg

Antal får och lamm

0,13

0,11

0,68

0,77

0,58

1,24

1,68

0,39

.

5,57

Antal företag

8

8

29

27

19

23

24

10

.

148

Västernorrland

Antal får och lamm

0,10

0,05

0,29

0,26

0,15

0,48

0,40

0,06

.

1,78

Antal företag

4

5

18

13

5

10

13

6

.

74

Jämtland

Antal får och lamm

..

0,13

0,38

0,24

0,29

0,33

0,25

..

.

2,27

Antal företag

..

11

14

11

6

10

6

..

.

65

Västerbotten

Antal får och lamm

0,06

0,13

0,25

0,43

0,08

0,40

0,64

0,48

.

2,49

Antal företag

5

8

12

17

5

12

8

6

.

73

Norrbotten

Antal får och lamm

0,06

0,11

0,38

0,30

0,12

0,42

0,35

0,11

.

1,85

Antal företag

3

4

15

14

3

8

4

5

.

56

Okänd

Antal får och lamm

.

.

.

.

.

.

.

.

10,07

10,07

Antal företag

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hela riket

2019

Antal får och lamm

18,49

11,84

24,53

32,87

24,47

32,37

47,72

49,97

10,07

242,25

Antal företag

694

607

907

881

420

504

487

480

.

4 980

2018

Antal får och lamm

21,01

13,32

27,71

38,13

28,54

34,94

54,63

51,46

11,35

281,09

Antal företag

663

616

936

902

437

493

514

475

 

.

 

5 036


Anm. Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag. I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to a LBR-holding. The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.